loader

Ukinut je obvezni rok za usklađenje temeljnog kapitala za d.o.o. i j.d.o.o.

U Narodnim novinama objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima koji stupa na snagu dana 16. veljače 2023. Između ostaloga, predmetnim izmjenama i dopunama Zakona obrisan je rok za usklađenje temeljnog kapitala jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) i društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.). Time se poduzetnike oslobađa dodatnih [...]

Pročitajte više
X