loader

Nova obaveza obrtnika: pristup sustavu e-Komunikacije

Ministarstvo pravosuđa razvilo je u svrhu informatizacije pravosudnog sustava uslugu e-Komunikacija, koja omogućava elektroničku komunikaciju s općinskim, trgovačkim i županijskim sudovima te Visokim trgovačkim sudom. Zakonom o parničnom postupku propisano je da se pismena dostavljaju fizičkim osobama koje obavljaju registriranu djelatnost (obrtnicima) u sporovima koji se tiču te djelatnosti u elektroničkom obliku [...]

Pročitajte više
X