loader

Konkurentnost turističkog gospodarstva: u 2024. dostupna 3,4 milijuna ugostiteljima, hotelima, OPG…

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je javni poziv za sufinanciranje projekata koji će doprinijeti podizanju konkurentnosti turističkog gospodarstva u ukupnoj vrijednosti od 3.404.340 €.

U središtu pozornosti programa stavljena je zelena i digitalna tranzicija poduzetnika u sektoru turizma, razvoju održivih turističkih proizvoda, poboljšanje procesa u ugostiteljskom poslovanju prihvatljivih za okoliš, razvoj inovativnih turističkih proizvoda i usluga, kružno gospodarstvo te povećanje energetske učinkovitosti.

Tko se može prijaviti

Sredstva su dostupna subjektima malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge) i OPG-ima ili poljoprivrednim gospodarstvima.

Namijenjena su za subjekte koji su registrirani ili će biti registrirana za ugostiteljsku djelatnost po završetku projektnih aktivnosti, a program dodjele bespovratnih potpora sastavljen je od pet mjera.

Pet dostupnih mjera

Kroz mjeru A podupiru se ulaganja u energetski učinkovitu materijalnu imovinu i zelenu tranziciju, te digitalizaciju i unapređenje radnih procesa postojećih hotela (Hotel, Hotel baština (heritage), Difuznih hotel, Aparthotel, Turističko naselje, Turistički apartmani, Pansion, Lječilišne vrste hotela, Integralni hotel).

Mjera B odnosi se na postojeće i nove kampove (Kamp ili Kamp odmorište) na području NUTS 2 regije: Panonske ili Sjeverne Hrvatske, a podupiru se ulaganja u energetski učinkovitu materijalnu imovinu i zelenu tranziciju, te digitalizaciju i unapređenje radnih procesa.

Mjera C odnosi se na ulaganja u energetski učinkovitu materijalnu imovinu i zelenu tranziciju, te digitalizaciju i unapređenje radnih procesa postojećih ugostiteljskih objekata s cjelogodišnjim poslovanjem koji imaju važeće rješenje iz skupine „RESTORANI“, i to: Restoran, Gostionica, Bistro ili Slastičarnica.

Kroz mjeru D podupiru se ulaganja OPG-a – obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva i PG-a – poljoprivrednika u nova vinotočja ili kušaonice, te digitalizaciju i e-punionice za OPG-e ili PG-e koje ima rješenje za ugostiteljske usluge.

Mjera E odnosi se na ulaganja u postojeće plovne objekte za izlete koji su registrirani sukladno Pravilniku o vrstama plovnih objekata nautičkog turizma te ulaganja u plovila namijenjena iznajmljivanju s ili bez posade i pružanju usluge smještaja gostiju na plovilu (charter plovila).

Javni poziv otvoren je do 15. ožujka 2024. godine.

Komentirajte

All fields marked with an asterisk (*) are required

X