loader

Nova godina, novi propisi: Pogledajte izmjene zakona u 2024. godini

Nova godina, novi izazovi! 2024. donosi brojne izmjene zakona i propisa koji utječu na poslovanje poduzetnika. Mijenjaju se osobni odbitak, minimalna plaća, naknada za korištenje privatnog automobila u poslovne svrhe…Pročitajte novosti u nastavku.

Minimalna plaća

Vlada je donijela Uredbu o visini minimalne plaće. Tako će za 2024. godinu bruto plaća kretati od 840 eura, a neto minimalac će iznositi 677 eura. U praksi to znači da je minimalno bruto plaća porasla za 20%.

Osobni odbitak

Raste i osobni odbitak – s 530,90 na 560 eura te koeficijenti odbitaka za uzdržavane članove.

Neoporezive isplate

2024. donosi promjene i u segmentu neoporezivih isplata. Naime, prigodna nagrada raste na iznos od 700 eura. Također, naknada za rezultate podiže se na 1120 eura, a paušalna nagrada za troškove hrane skočit će na 1200 eura.

Korištenje privatnog automobila u privatne svrhe

Naknada za korištenje privatnog automobila u poslovne svrhe raste na 50 centa.

Dnevnice za službena putovanja

Dnevnice za rad u zemlji dižu se sa dosadašnjih 26,55 na 30 eura.

Komentirajte

All fields marked with an asterisk (*) are required

X