loader

Promjena u porezu na rad: Grad Pula u 2024. mijenja porezno opterećenje

Nova porezna pravila, koja su nastupila početkom godine u cijeloj Hrvatskoj zahvatili su i najveći grad na istarskom poluotoku. Naime, gradovima se ukinulo pravo prikupljanja prireza. Kao kompenzacija gradovima na raspolaganju ostaje korekcija stopa poreza na dohodak. Pula povećala porezno opterećenje Dio gradova iskoristio je mogućnost i mijenjao stope poreza [...]

Pročitajte više
X